International Buyer's Guide


Asia Nonwoven Fabrics Association (ANFA)

Company Headquarters

Mengyokaikan Honkan 4F
5-8 Bingo-Machi 2 Chome, Chuo-Ku
Osaka, 541-0051
Japan

International Buyer's Guide