Company Spotlight

OPTIMA nonwovens GmbH

Steinbeisweg 20
Schwaebisch Hall, 74523
Germany
View Profile

International Buyer's Guide


Guangzhou Xingshi Equipment

Company Address

SiHeng Dong Road
YuanChun TianHe, Guangzhou 510655
China

Company Information

Phone: 86-20-855-31302
Fax: 86-20-855-77961

Visit Website  

International Buyer's Guide