International Buyers Guide


Xingshi Equipments Co., Ltd.

Company Address

Siheng Dong Rd., YuanCun, TianHe
Guangzhou

Company Information

Phone: 86-20-8451-5266
Phone2: 86-20-8554-5223
Fax: 86-20-8557-7961
Website: Visit Website

Buyers Guide Categories