International Buyer's Guide

Xingshi Equipments Co., Ltd.

Company Address

Siheng Dong Rd., YuanCun, TianHe
Guangzhou,

Company Information

Phone: 86-20-8451-5266
Alt Phone: 86-20-8554-5223
Fax: 86-20-8557-7961

Visit Website  

International Buyer's Guide